Регистрация на фондация

 

Фондацията се учредява в частна или обществена полза.

Цена за регистрация на фондация в частна полза в Пловдивска област — 440 лв.

Цената включва: юридическа и счетоводна консултация преди регистрацията, изготвяне и подаване вместо Вас на необходимите документи в компетентния съд за вписване в регистъра на ЮЛНЦ и в регистър БУЛСТАТ, държавна такса за запазване на наименование, държавна такса за компетентния съд за вписване в регистъра на ЮЛНЦ, държавна такса за регистър БУЛСТАТ, банкови комисионни, снабдяване със съдебно решение за регистрация на фондация, снабдяване с временно удостоверение от регистър БУЛСТАТ и хонорар.

В цената не е включена нотариалната такса за заверка на учредителния акт на фондацията, защото тя зависи от стойността на предоставеното имущество.

Срок за регистрация: 14-30 работни дни.

Цена за регистрация на фондация в обществена полза в Пловдивска област — 485 лв.

Цената включва: юридическа и счетоводна консултация преди регистрацията, изготвяне и подаване вместо Вас на необходимите документи в компетентния съд за вписване в регистъра на ЮЛНЦ, в регистър БУЛСТАТ и в регистъра на ЮЛНЦ към Министерството на правосъдието, държавна такса за запазване на наименование, държавна такса за компетентния съд за вписване в регистъра на ЮЛНЦ, държавна такса за регистър БУЛСТАТ, банкови комисионни, снабдяване със съдебно решение за регистрация на фондация, снабдяване с временно удостоверение от регистър БУЛСТАТ, снабдяване с удостоверение от Министерството на правосъдието и хонорар.

В цената не е включена нотариалната такса за заверка на учредителния акт на фондацията, защото тя зависи от стойността на предоставеното имущество.

Срок за регистрация: 14-30 работни дни.

Цена за регистрация на фондация /в частна или обществена полза/ в ДАНС по Закона за мерките срещу изпиране на пари- 130 лв. В срок до 4 месеца от регистрацията на фондацията следва да се извърши и регистрация в ДАНС. При не спазване на законовите процедури се налага глоба.

Фондацията се финансира със средствата, представени от учредителя, както и със средствата, получeни от собствена дейност (стопанска, доколкото е свързана с предмета на основната дейност). Няма членски внос, защото няма членове. Може да осъществява дейност като НПО в частна или в обществена полза, като се прилагат съответните правила за този вид сдружения. В зависимост от определената в учредителния акт дейност на фондацията, тя заплаща данъци според това дали е учредена в частна или в обществена полза.

Полезно:   

Технология на работа arrow-red

Изберете своя печат.arrow-red

 

 

За Вашата дейност предлагаме:
фирмени печати
Снабдяване с някои от следните фирмени печатиarrow-red
Счетоводно обслужване
Счетоводно обслужване от Счетоводна кантора „Гарант Плюс“arrow-red
Уеб студио Технокомп
Изработка на уеб сайт с отстъпка от Уеб студио Технокомпarrow-red