online-service1За ваше удобство предлаганите от нас услуги можем да извършим дистанционно. Няма значение от и в кои град и държава сте, няма значение къде в България е седалището и адреса на управление на вашата фирма, не е необходимо да посещавате офисите ни в гр. Пловдив, достатъчно е само:

  • да попълните съответната заявка за извършване на услуга. Можете да изтеглите необходимата заявка от тук arrow-red
  • да заплатите услугата – изпращаме Ви необходимите документи, придружени с инструкция по e-mail или куриер
  • връщате ни подписаните документи, сканирани по и-мейл или чрез куриер
  • подаваме съответния комплект с документи в Търговския регистър /ТР/ и след вписването Ви снабдяваме с разпечатка от ТР за актуално състояние