Пререгистрация на сдружение

 

Цена за пререгистрация на сдружение в частна полза: 95 лв.

Цената включва: юридическа консултация преди пререгистрацията, изготвяне и подаване вместо Вас на необходимите документи за вписване в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията, снабдяване с разпечатка от Регистъра на ЮЛНЦ с актуално състояние след пререгистрацията на сдружението в частна полза и хонорар.

Срок за регистрация: 7 – 8 работни дни.

Цена за пререгистрация на сдружение в обществена полза: 95 лв.

Цената включва: юридическа консултация преди пререгистрацията, изготвяне и подаване вместо Вас на необходимите документи за вписване в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията, снабдяване с разпечатка от Регистъра на ЮЛНЦ с актуално състояние след пререгистрацията на сдружението в обществена полза и хонорар .

Срок за регистрация: 7 – 8 работни дни.

Основни промени във връзка с пререгистрацията на сдруженията в частна полза:
ЮЛНЦ в частна полза ще бъдат длъжни да публикуват финансовите си отчети в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията, а не в интернет или в икономическо издание, както беше до момента. Срокът за публикуване в Регистъра на ЮЛНЦ е до 30 юни на следващата година.

Основни промени във връзка с пререгистрацията на сдруженията в обществена полза:

  • Отпада задължението за допълнителна регистрация на сдруженията в обществена полза в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза към Министерството на правосъдието. Централният регистър се закрива от 01.01.2018 г., а информацията за вече вписаните в него организации, техните годишни доклади и отчети се предават за публикуване в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

  • Отпада задължението да се разработват, приемат и обявяват Правила и ред за извършване на обществено полезна дейност от ЮЛНЦ в обществена полза.

  • ЮЛНЦ в обществена полза ще трябва да обявяват годишните си доклади и отчети в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията. Срокът за публикуване е до 30 юни на следващата година.

  • Сдруженията в обществена полза, регистрирани преди 01.01.2018 г., за да изпълнят задължението си за обявяване на годишния доклад за дейността и финансовия отчет за предходната година, е необходимо да се пререгистрират в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията и да представят двата документа в Регистъра в законоустановения срок за публикуването на годишните доклади и годишните финансови отчети – до 30 юни на следващата година.

 ____________________________________________________________________

Полезно:   

Технология на работа arrow-red

Изберете своя печат.arrow-red

 

 

За Вашата дейност предлагаме:
фирмени печати
Снабдяване с някои от следните фирмени печатиarrow-red
Счетоводно обслужване
Счетоводно обслужване от Счетоводна кантора „Гарант Плюс“arrow-red
Уеб студио Технокомп
Изработка на уеб сайт с отстъпка от Уеб студио Технокомпarrow-red