Пререгистрация на фондация

 

Цена за пререгистрация на фондация: 95 лв.

Цената включва: юридическа консултация преди пререгистрацията, изготвяне и подаване вместо Вас на необходимите документи за вписване в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията, снабдяване с разпечатка от Регистъра на ЮЛНЦ с актуално състояние след пререгистрацията на фондацията и хонорар.

Срок за регистрация: 7 – 8 работни дни.

Основни промени във връзка с пререгистрацията на фондации:

  • Фондациите ще трябва да обявяват годишните си доклади и отчети в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията. Срокът за публикуване е до 30 юни на следващата година.

  • Фондациите, регистрирани преди 01.01.2018 г., за да изпълнят задължението си за обявяване на годишния финансов отчет за предходната година, е необходимо да се пререгистрират в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията. Фондациите представят в Регистъра в законоустановения срок за публикуване годишните си доклади и годишните финансови отчети, като срокът за публикуване е до 30 юни на следващата година.

 ____________________________________________________________________

Полезно:   

Технология на работа arrow-red

Изберете своя печат.arrow-red

 

 

За Вашата дейност предлагаме:
фирмени печати
Снабдяване с някои от следните фирмени печатиarrow-red
Счетоводно обслужване
Счетоводно обслужване от Счетоводна кантора „Гарант Плюс“arrow-red
Уеб студио Технокомп
Изработка на уеб сайт с отстъпка от Уеб студио Технокомпarrow-red