Регистрация на ЕТ

 

Стандартна цена: 80 лв

 
 

Цената включва:

юридическа и счетоводна консултация, касаеща регистрацията на ЕТ /последващо осигуряване, евентуална регистрация по ДДС, касов апарат, печат и т.н./, държавна такса, хонорар, изготвяне и подаване вместо Вас на необходимите документи в Търговския регистър и снабдяване с разпечатка от Търговския регистър с актуално състояние след регистрацията на фирмата

Срок за регистрация: 1 работен ден

Заявление за регистрация на ЕТ и съпътстващите го документи може да се подаде във всяко поделение на Агенция по вписванията – Търговски регистър независимо къде се намира седалището и адреса на управление на фирмата или нейния собственик.Регистраиция на ЕТ, регистрация на нова фирма

Като едноличен търговец /ЕТ/ може да се регистрира всяко дееспособно физическо лице с местожителство в страната. ЕТ е физическо лице с качество на търговец – това е и основната разлика между едноличния търговец /ЕТ/ и търговските дружества като ЕООД, ООД и др. – търговските дружества са юридически лица – самостоятелни субекти на правото, различни от своите учредители.

Името на фирмата трябва да съдържа без съкращения личното и фамилното /или бащиното/ име на физическото лице.

ПРЕДИМСТВА ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕТ:

– Държавните такси и хонорарът ни при регистрация на ЕТ са по-ниски в сравнение с тези при ЕООД и ООД

– Не се изисква капитал, както при ЕООД и ООД

НЕДОСТАТЪЦИ ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕТ:

– Едно лице може да регистрира само едно ЕТ – За задълженията на фирмата ЕТ отговаря пред кредиторите си с имуществото на фирмата, както и с цялото си лично и съпружеско имущество /ЕООД и ООД отговарят само до размера на капитала/

регистрация на ЕТ Заявка за регистрация на ЕТ – изтегли оттукРегистрация на нова фирма, ЕТ, ЕООД, ООД

Полезно:  


Технология на работа arrow-red

Изберете своя фирмен печат.arrow-red

Разберете как да спестите от регистрацията на фирма, като се възползвате от счетоводните услуги на счетоводна Къща Гарант Плюс.   Пакетни услуги Регистрация на нова фирма, ЕТ, ЕООД, ООД

 

 

За нуждите на бизнеса Ви предлагаме:
фирмени печати
Снабдяване с някои от следните фирмени печатиarrow-red
Счетоводно обслужване
Счетоводно обслужване от Счетоводна кантора „Гарант Плюс“arrow-red
Уеб студио Технокомп
Изработка на уеб сайт с отстъпка от Уеб студио Технокомпarrow-red