Регистрация на фирма ООД

 

Стандартна цена
при собственик българско физическо лице 145 лв
при собственик българско юридическо лице 240 лв
при собственик чуждестранно физическо лице 270 лв
при собственик чуждестранно юридическо лице 360 лв

 

Цената включва:

юридическа и счетоводна консултация, касаеща регистрацията на ЕООД /последващо осигуряване, данъчно облагане, евентуална регистрация по ДДС, касов апарат, печат и т.н./, изготвяне на всички необходими документи, съпровождане до нотариус и банка при необходимост, държавна такса, хонорар, подаване на документите в Търговския регистър и снабдяване с разпечатка от Търговския регистър с актуално състояние след регистрацията на фирмата.
Допълнително предвидете сумата от 6 лева за нотариална заверка на подписа на един управител, както и сумата за капитала на дружеството /законовият минимум е 2 лева/ и банкова такса за откриване на набирателна сметка, в която се внася капиталът /между 10-30 лв в различните банки, подобни са и сумите за закриване; таксата за закриване отпада при трансформиране на набирателната в разплащателна сметка/. Това са всички разходи за регистрация на ЕООД.

Срок за регистрация: 1 работен ден

Заявление за регистрация на фирма и съпътстващите го документи може да се подаде във всяко поделение на Агенция по вписванията – Търговски регистър независимо къде се намира седалището и адреса на управление на фирмата или нейния собственик /управител/.

ООД – е съкращение на дружество с ограничена отговорност. ООД е търговско дружество, в което се обединяват две или повече лица за извършване на търговски сделки с общи средства.

ПРЕДИМСТВА ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ НА ООД:

Съдружниците в ООД отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.

Минималният необходим капитал за регистрация на ООД е 2 лв.

Няма ограничения в броя ООД-та, в които дадено лице е съдружник и/или управител.
НЕДОСТАТЪЦИ ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ НА ООД:

Процедурата по заличаване с ликвидация на ООД е сравнително дълга. Отнема около 6 месеца.

Собственици на ООД могат да бъдат:

– български физически и/или юридически лица
– чуждестранни физически и/или юридически лица
– комбинация от горните две

регистрация на ЕТ Заявка за регистрация на ООД – изтегли оттукРегистрация на нова фирма, ЕТ, ЕООД, ООД

 
 

Полезно:   
Технология на работа arrow-red

Изберете своя фирмен печат.arrow-red

Разберете как да спестите от регистрацията на фирма, като се възползвате от счетоводните услуги на счетоводна Къща Гарант Плюс. Пакетни услуги Регистрация на нова фирма, ЕТ, ЕООД, ООД

 

 

За нуждите на бизнеса Ви предлагаме:
фирмени печати
Снабдяване с някои от следните фирмени печатиarrow-red
Счетоводно обслужване
Счетоводно обслужване от Счетоводна кантора „Гарант Плюс“arrow-red
Уеб студио Технокомп
Изработка на уеб сайт с отстъпка от Уеб студио Технокомпarrow-red