ПОЛЕЗНО:

Технология на работа

Предлагаме следните варианти за извършване на предлаганите от нас услуги:

І-ви вариант:
посещавате офиса ни в гр. Пловдив и попълвате заявка за желаната услуга, заплащате услугата /в брой или по банков път/ и изготвяме необходимите документи, които подписвате. Съпровождаме Ви до нотариус и банка, когато е необходимо за дадената услуга. Комплектоваме всички документи и ги подаваме в съответната институция. След произнасяне на компетентния орган Ви уведомяваме, че услугата е изпълнена и Ви връчваме надлежен документ.

ІІ-ри вариант:
без да посещавате офиса ни в гр. Пловдив попълвате заявка за желаната услуга и я заплащате по банков път. Изготвяме и Ви изпращаме чрез и-мейл или куриер необходимите документи, придружени с инструкция. Вие ги подписвате. Връщате ни чрез е-мейл и/или куриер подписаните документи, а ние ги подаваме в съответната институция. След произнасяне на компетентния орган Ви уведомяваме, че услугата е изпълнена и Ви връчваме надлежен документ.

ІІІ-ти вариант:
за лица, извън България – попълвате заявка за желаната услуга и я заплащате по банков път. Изготвяме и Ви изпращаме чрез и-мейл или куриер необходимите документи, придружени с инструкция. Вие ги подписвате. В случай, че избраната от Вас услуга изисква нотариална заверка на определени документи имате следните възможности:

– документите да се преведат на местния език в страната, в която сте и да се заверят от местен нотариус, след което да се заверят с апостил /апостилът не е необходим, в случай че дадената държава е подписала договор за правна помощ с Р България/ и да се изпратят в България за обратен превод и легализация или

– документите се заверяват в дипломатическо представителство на Република България зад граница /посолства, генерални консулства, консулства и почетни консулства/. В този случай отпада необходимостта от превод и легализация.

При регистрация на ЕООД или ООД се изисква внасяне на кипитала на фирмата в набирателна сметка на името на фирмата в банка на територията на Република България. За целта е необходимо нотариално да упълномощите лице в България, което да открие набирателна сметка и да внесе учредителния капитал, след което да получи документ за внесен капитал /това лице може да е някои от екипът ни или ваш близък/.
Изпращате ни чрез е-мейл или куриер подписаните документи, а ние ги подаваме в съответната институция. След произнасяне на компетентния орган Ви уведомяваме, че услугата е изпълнена и Ви връчваме надлежен документ.

Заявки за услуги

Заявление за  Регистрация ЕООД със собственик българско физическо лице – изтегляне

Заявление за  Регистрация ЕООД със собственик българско юридическо лице – изтегляне

Заявление за  Регистрация ЕООД със собственик чуждестранно физическо лице – изтегляне

Заявление за  Регистрация ЕООД със собственик  чуждестранно юридическо лице – изтегляне

Заявление за  Регистрация на ЕТ-изтегляне

Заявление за  Регистрация ООД със собственик българско физическо лице – изтегляне

Заявление за  Регистрация ООД със собственик българско юридическо лице –изтегляне

Заявление за  Регистрация ООД със собственик  чуждестранно физическо лице-изтегляне

Заявление за  Регистрация ООД със собственик  чуждестранно юридическо лице-изтегляне

Заявление за  Регистрация на Кооперация-изтегляне

Заявление за  Регистрация на клон на българско юридическо лице – изтегляне

Заявление за  Регистрация на клон на чуждестранно юридическо лице – изтегляне

Заявление за  промяна на обстоятелства, вписани в Търговския регистър – изтегляне

Заявление за  заличаване/ликвидация на фирма – изтегляне

Наши партньори
Счетоводно обслужване
Счетоводна къща Гарант Плюс – www.kantora-bg.net
Уеб дизайн, изработка на уеб сайтове Пловдив, сео оптимизация
Уеб дизайн студио Технокомп – www.webstudio-bg.net
Нощувки в Пловдив, настаняване, апартаменти и стаи
Агенция за недвижими имоти Алекс – www.imoti-plovdiv.bg
Нощувки в Пловдив, настаняване, апартаменти и стаи
Нощувки в град Пловдив, кв. Беломорски – www.plovdiv-noshtuvki.com
Нощувки в Пловдив, настаняване, апартаменти и стаи
Нощувки в град Пловдив, жк Тракия – www.noshtuvki-plovdiv.com
Нощувки в Пловдив, настаняване, апартаменти и стаи
Частно студентско общежитие Алекс – www.student-housing.bg
Нощувки в Пловдив, настаняване, апартаменти и стаи
Строителна фирма Алекс – www.stroitel-plovdiv.bg