ПОЛЕЗНО:

Технология на работа

Предлагаме следните варианти за извършване на предлаганите от нас услуги:

І-ви вариант:
посещавате офиса ни в гр. Пловдив и попълвате заявка за желаната услуга, заплащате услугата /в брой или по банков път/ и изготвяме необходимите документи, които подписвате. Съпровождаме Ви до нотариус и банка, когато е необходимо за дадената услуга. Комплектоваме всички документи и ги подаваме в съответната институция. След произнасяне на компетентния орган Ви уведомяваме, че услугата е изпълнена и Ви връчваме надлежен документ.

ІІ-ри вариант:
без да посещавате офиса ни в гр. Пловдив попълвате заявка за желаната услуга и я заплащате по банков път. Изготвяме и Ви изпращаме чрез и-мейл или куриер необходимите документи, придружени с инструкция. Вие ги подписвате. Връщате ни чрез е-мейл и/или куриер подписаните документи, а ние ги подаваме в съответната институция. След произнасяне на компетентния орган Ви уведомяваме, че услугата е изпълнена и Ви връчваме надлежен документ.

ІІІ-ти вариант:
за лица, извън България – попълвате заявка за желаната услуга и я заплащате по банков път. Изготвяме и Ви изпращаме чрез и-мейл или куриер необходимите документи, придружени с инструкция. Вие ги подписвате. В случай, че избраната от Вас услуга изисква нотариална заверка на определени документи имате следните възможности:

– документите да се преведат на местния език в страната, в която сте и да се заверят от местен нотариус, след което да се заверят с апостил /апостилът не е необходим, в случай че дадената държава е подписала договор за правна помощ с Р България/ и да се изпратят в България за обратен превод и легализация или

– документите се заверяват в дипломатическо представителство на Република България зад граница /посолства, генерални консулства, консулства и почетни консулства/. В този случай отпада необходимостта от превод и легализация.

При регистрация на ЕООД или ООД се изисква внасяне на капитала на фирмата в набирателна сметка на името на фирмата в банка на територията на Република България. За целта е необходимо нотариално да упълномощите лице в България, което да открие набирателна сметка и да внесе учредителния капитал, след което да получи документ за внесен капитал /това лице може да е някои от екипът ни или ваш близък/.
Изпращате ни чрез е-мейл или куриер подписаните документи, а ние ги подаваме в съответната институция. След произнасяне на компетентния орган Ви уведомяваме, че услугата е изпълнена и Ви връчваме надлежен документ.

Заявки за услуги

Заявление за  Регистрация ЕООД със собственик българско физическо лице – изтегляне

Заявление за  Регистрация ЕООД със собственик българско юридическо лице – изтегляне

Заявление за  Регистрация ЕООД със собственик чуждестранно физическо лице – изтегляне

Заявление за  Регистрация ЕООД със собственик  чуждестранно юридическо лице – изтегляне

Заявление за  Регистрация на ЕТ-изтегляне

Заявление за Регистрация ООД със собственик българско физическо лице – изтегляне

Заявление за  Регистрация ООД със собственик българско юридическо лице – изтегляне

Заявление за Регистрация ООД със собственик  чуждестранно физическо лице – изтегляне

Заявление за  Регистрация ООД със собственик  чуждестранно юридическо лице – изтегляне

Заявление за  Регистрация на Кооперация – изтегляне

Заявление за  Регистрация на Сдружение – изтегляне

Заявление за  Регистрация на Фондация – изтегляне

Заявление за  Регистрация на клон на българско юридическо лице – изтегляне

Заявление за  Регистрация на клон на чуждестранно юридическо лице – изтегляне

Заявление за  промяна на обстоятелства, вписани в Търговския регистър – изтегляне

Заявление за  заличаване/ликвидация на фирма – изтегляне

Наши партньори

Уеб дизайн, изработка на уеб сайтове Пловдив, сео оптимизация
Уеб дизайн студио Технокомп – www.webstudio-bg.net
Нощувки в Пловдив, настаняване, апартаменти и стаи
Агенция за недвижими имоти Алекс – www.imoti-plovdiv.bg
Нощувки в Пловдив, настаняване, апартаменти и стаи
Нощувки в град Пловдив, кв. Беломорски – www.plovdiv-noshtuvki.com
Нощувки в Пловдив, настаняване, апартаменти и стаи
Нощувки в град Пловдив, жк Тракия – www.noshtuvki-plovdiv.com
Нощувки в Пловдив, настаняване, апартаменти и стаи
Частно студентско общежитие Алекс – www.student-housing.bg
Нощувки в Пловдив, настаняване, апартаменти и стаи
Строителна фирма Алекс – www.stroitel-plovdiv.bg

 

 

Политика за защита на личните данни

Изявление за защита на личните данни

Изявлението за защита на личните данни е предназначено да защити идентификацията на потребителите на този сайт. Можете да разглеждате страниците на сайта свободно, без да сте длъжни да попълвате регистрационните форми и да въвеждате каквито и да било лични данни. В случай, че решите да използвате някои от специализираните ни модули и услуги, необходимо е да изпратите желаните от нас лични данни, за да извършим услугата, която сте заявили, но личните Ви данни продължават да бъдат защитени. Сайтът събира данни, които са необходими за извършване на желаната услуга.

Осигуряване безопасност на данните

Цел на сайта е да гарантира на своите потребители разумно ниво на безопасност на личните данни. Това се отнася за всички лични данни, посочени при онлайн регистрацията, както и всички останали, вписани по един или друг начин в сайта.

Не предоставяме данните на трети лица

При регистрация в сайта от потребителите се изисква да предоставят лични данни като име, e-mail, телефон и адрес. Тези данни се използват единствено и само за целите на сайта и не се предоставят под каквато и да била форма на трети страни, с изключение на случаите, в които от това зависи изпълнението на желана от вас услуга към сайта.

Промяна или изтриване на личните данни

Данните, веднъж вписани от Вас в базата данни, могат да търпят промени, а в случай, че поискате това от нас, ние сме длъжни да ги изтрием. По всяко време заявеното желание може да бъде прекратено чрез изпращане на потвърждение за отказ по e-mail.

Ако имате някакви въпроси или коментари относно политиката за поверителност, моля свържете се с нас.

Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни: Комисия за защита на личните данни, гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел.: 02 915 3 518