Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/registra/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1099

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/registra/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1104

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/registra/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1124

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/registra/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 4783

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/registra/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 4789

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/registra/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 4801
Регистрация на ЮЛНЦ /НПО/ « Регистрация на фирма Пловдив – Кантора "Концепт", откриване на нови фирми ЕТ, ЕООД, ООД, Юридически услуги

Регистрация на ЮЛНЦ /НПО/

 

Кратко сравнение между видовете юридически лица с нестопанска цел /ЮЛНЦ/:

ЮЛНЦ СДРУЖЕНИЕ ФОНДАЦИЯ
Начин на учредяване Сдружение в частна полза се учредява от най-малко 3 физически или юридически лица. Сдружение в общественополезна дейност се учредява от най-малко 7 физически лица или 3 юридически лица Едно или повече физически лица
Начин на възникване Учредително събрание Дарение или завещание
Членове Задължително има членове Няма членове
Цели Определят се свободно. Не трябва да са търговски и не могат да противоречат на закона Определят се свободно. Не трябва да са търговски и не могат да противоречат на закона
Стопанска дейност Допуска се от закона, но като допълнителна дейност в полза на целите Допуска се от закона, но като допълнителна дейност в полза на целите
Наименование Всяко не заето Всяко не заето
Начин на управление Общо събрание и управителен съвет (мин. 3 лица) По преценка на учредителя/те или чрез управителен съвет. Фондацията може да се управлява от един или няколко души, определни от дарителя /завещателя/, но тези хора не са членове на фондацията
Представителство Управителен съвет или председателят на управителния съвет По преценка на учредителя/те
Дължими данъци Местен данък и данък печалба (10% от прихода) Местен данък и данък печалба (10% от прихода)

Сдруженията и фондациите са юридически лица с нестопанска цел /ЮЛНЦ/. При регистрацията си се определят като организации за осъществяване на дейност в частна или в обществена полза. ЮЛНЦ в частна полза може да промени своя статут и да премине в обществена полза, но обратното е невъзможно.

ЮЛНЦ в обществена полза получават от държавата финансови облекчения и финансирания при условия и по ред, определени в съответните специални закони.
ЮЛНЦ е известно и като неправителствена организация /НПО/.

Чуждестранно ЮЛНЦ може да осъществява общественополезна дейност чрез свой клон в страната ни, ако целите му не противоречат на обществения ред и законите в България.

Полезно:   Технология на работа arrow-red

Изберете своя фирмен печат.arrow-red

 

 

За Вашата дейност предлагаме:
фирмени печати
Снабдяване с някои от следните фирмени печатиarrow-red
     Счетоводно обслужване от Счетоводна кантора „Одит Тийм“arrow-redСчетоводно обслужване
Уеб студио Технокомп
Изработка на уеб сайт с отстъпка от Уеб студио Технокомпarrow-red