Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/registra/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1099

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/registra/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1104

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/registra/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1124

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/registra/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 4783

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/registra/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 4789

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/registra/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 4801
Регистрация на сдружение « Регистрация на фирма Пловдив – Кантора "Концепт", откриване на нови фирми ЕТ, ЕООД, ООД, Юридически услуги

Регистрация на сдружение

 

Сдруженията се създават в частна или обществена полза.

Цена за регистрация на сдружение /в частна или обществена полза/ в Пловдивска област –
299 лв.

Цената включва: юридическа и счетоводна консултация преди регистрацията, изготвяне и подаване вместо Вас на необходимите документи в Агенцията по вписванията, държавна такса за вписване, банкови комисионни и хонорар.

Срок за регистрация: 7 -14 работни дни.

От 01.01.2018 г. влязоха в сила нови правила за процедурите по регистрация на юридическите лица с нестопанска цел. Съгласно промените в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), новосъздадените сдружения и фондации занапред ще се регистрират единствено в Агенцията по вписванията, а не в окръжния съд по регистрация на юридическото лице и в регистър БУЛСТАТ, както беше до този момент.

Цялото регистърно производство оттук нататък ще се води пред една институция (Агенцията по вписванията), а не както беше досега пред три. Това спомага за по-улеснен и по-бърз процес по регистрация на НПО при по-малко държавни такси.

Сдружението в частна полза се създава, за да обслужи нетърговските интереси на определена група от обществото – най-често самите членове на неправителствената организация. Финансира се със собствени средства, предоставени от учредителите. Може да се финансира от собствена дейност, както и по проекти. Води счетоводство и плаща данъци в зависимост от приходите си.

Сдружението в обществена полза се създава, за да извършва общественополезна дейност, като целите, които преследва не се ограничават само до членовете на въпросната организация, а се разпростират до по-широк кръг хора. Финансира се със собствени средства, предоставени от учредителите, както и от членски внос на своите членове. Може да се финансира от собствена дейност, както и по проекти. Възможностите- за изразходване на средствата на организацията са законово ограничени, налице са по-строги изисквания за публичност на финансовите отчети. Предметът на дейността следва да се извършва в следните направления: развитие и утвърждаване на духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите или физическата култура; за подпомагане на социално слабите, на инвалидите или лицата, нуждаещи се от грижи; за подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация, за защита на човешките права или на околната среда, други цели, определени със закон.

Полезно:   

Технология на работа arrow-red

Изберете своя печат.arrow-red

 

 

За Вашата дейност предлагаме:
фирмени печати
Снабдяване с някои от следните фирмени печатиarrow-red
Счетоводно обслужване
Счетоводно обслужване от Счетоводна кантора „Одит Тийм“arrow-red
Уеб студио Технокомп
Изработка на уеб сайт с отстъпка от Уеб студио Технокомпarrow-red